Gà Tre Giống

Liên hệ

Loại gà : Gà con
Cân nặng : 900gr
Chân : 
Nguồn gốc : 
Màu lông : Nhạn,Điều,Khét,Chuối,Bướm,Mã lại,Vàng,Cú,Xám,Que,
Gà tre giống từ 4 – 7 tháng tuổi , các bổn Asil Mỹ Việt ,Peru Mỹ Việt, Jap Mỹ Việt

Danh mục: ,