Gà Peru lai Mỹ

Liên hệ

Loại gà : Gà con
Cân nặng : 2,5kg
Chân : Xanh
Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
Màu lông : Nhạn,Điều,Khét,Chuối,Bướm,Mã lại,Vàng,Cú,Xám,Que,

Danh mục: ,