Gà Mái Điều Vàng

Liên hệ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 780gr
Chân : Trắng
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Điều,

Gà Mái điều vàng Asil lai Mỹ, chân trắng 8 móng sọc đen, vảy 2 Hàng Trơn, mới đẻ xong lứa so.
Cân nặng: 780gr
Danh mục: ,