Gà Khét

Liên hệ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 3kg
Chân : 
Nguồn gốc : 
Màu lông : Khét

Khét 3ky. Hàng Đấu cho anh em đá Lớn! Gà Việt bổn !

Ăn 1 trận đấu trường lớn. Nết dữ, bạo tàn. Giá cao

Danh mục: ,