Bộ nọc gốc Kim Kê

Liên hệ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 2,55kg
Chân : Vảy Rồng
Nguồn gốc : 
Màu lông : Điều,Que,

🐓Bộ nọc gốc của Trại
1. Trống Mỹ F1 dòng Hatch ( win 4x ) 2,55kg
2. Mái Điều Asil mỹ (25 tháng), vảy rồng 2kg
3. Mái Que Jap Mỹ (23 tháng), 2,2kg
Cập gà mái đã cho ra đời nhiều chiến kê, mẽ đá cựa tốt, khung xương lớn, bến đá khôn khéo. Chân vảy sạch đẹp!

Danh mục: ,